COMITÉ EDITORIAL

- Cristina Buenafuentes de la Mata (Universitat Autònoma de Barcelona)
- Elena Díez del Corral Areta (Université de Lausanne)
- Carolina Julià Luna (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
- Rocío Martínez Sánchez (Universidad de Alcalà)
- Ruth Miguel Franco (Universitat de les Illes Balears)
- Ana Paz Afonso (Universitat Autònoma de Barcelona)
- Delfina Vázquez Balonga (Universidad de Alcalá de Henares)

Asesores lingüísticos:

- Gallego: Sonia Varela Pombo (Universitat Autònoma de Barcelona)
- Portugués: Joseph Ghanime López (EOI - Lugo)

Editoras del número 1: Carolina Julià Luna y Ana Paz Afonso

Editora del número 2: Cristina Buenafuentes de la Mata

Editora del número 3: Assumpció Rost Bagudanch

Editora del número 4: Laura Muñoz Armijo

Editora del número 5: Ana Paz Afonso

Editora del número 6: Ana Paz Afonso

Editora del número 7: Ana Paz Afonso

Editor del número 8: Joan Torruella Casañas