COMITÉ EDITORIAL


- Cristina Buenafuentes de la Mata (Universitat Autònoma de Barcelona)
- Elena Díez del Corral Areta (Université de Lausanne)
- Carolina Julià Luna (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
- Rocío Martínez Sánchez (Universidad de Alcalà)
- Ruth Miguel Franco (Universitat de les Illes Balears)
- Ana Paz Afonso (Universitat Autònoma de Barcelona)
- Delfina Vázquez Balonga (Universidad de Alcalá de Henares)

Assessores linguísticos:

- Galego: Sonia Varela Pombo (Universitat Autònoma de Barcelona)
- Português: Joseph Ghanime López (EOI - Lugo)

 

Editoras do número 1: Carolina Julià Luna e Ana Paz Afonso

Editora do número 2: Cristina Buenafuentes de la Mata

Editora do número 3: Assumpció Rost Bagudanch

Editora do número 4: Laura Muñoz Armijo

Editora do número 5: Ana Paz Afonso

Editora do número 6: Ana Paz Afonso

Editora do número 7: Ana Paz Afonso

Editor do número 8: Joan Torruella Casañas