INICI - PRESENTACIÓ

Scriptum Digital és una revista electrònica d'accés lliure a la xarxa dedicada a difondre recerca de qualitat sobre aspectes teòrics i metodològics relacionats amb l'edició digital i els corpus diacrònics informatitzats en les llengües iberoromàniques (desenvolupament informàtic de bases de dades textuals, disseny i explotació de corpus, aspectes filològics del disseny de corpus i d'edició digital, estudis lingüístics basats en corpus, etc.) . La revista no afavoreix cap corrent teòrica o metodològica en particular.


Els articles publicats en Scriptum Digital són seleccionats mitjançant el procediment d'avaluació d'experts (peer review) amb el sistema de doble cec. Les llengües de publicació de la revista són totes les iberoromàniques i l'anglès. Actualment, Scriptum Digital té una periodicitat d'un nombre anual.


Scriptum Digital és una iniciativa de diversos grups de recerca: la Xarxa Internacional CHARTA (Corpus Hispànic i Americà a la Xarxa: Textos Antics), coordinada per Pedro Sánchez-Prieto (Universitat d'Alcalá de Henares) i els grups dedicats a corpus diacrònics coordinats per Andrés Enrique Arias (Universitat de les Illes Balears) i Joan Torruella (ICREA-Universitat Autònoma de Barcelona).


La publicació s'ha pogut endegar gràcies a la subvenció rebuda pel Ministeri de Ciència i Innovació (FFI2010-10.361-E).