ENVIAMENT D'ORIGINALS

Propostes d'articles

  • Els autors interessats a enviar una proposta de publicació poden remetre el text a la direcció de la revista: scriptum.digital@uab.cat.
  •  Les normes de publicació es troben a l'apartat corresponent.

Propostes de ressenyes

  • La revista està oberta a rebre exemplars d'aquells autors que estiguin interessats en què la seva publicació es ressenyi a la revista.
  • Els autors interessats a enviar una ressenya poden remetre el text a la direcció scriptum.digital@uab.cat.
  • Normes per a la presentació de ressenyes:


    1. Les ressenyes no han de superar l'extensió de 5 pàgines.
    2. La capçalera de la ressenya ha de seguir les directrius següents:

Ressenya a Cognom de l'autor o editor, Nom de l'autor o editor (año): Títol del llibre. Lloc d'edició: Editorial, Número de volums. Nom de la sèrie o col·lecció (ISBN), N. de pàgines.

EXEMPLE:
Ressenya a Lüdeling, Anke y Merja Kytö (eds.) (2008-2009): Corpus linguistics: an international handbook. Berlin/New York: Walter de Gruyter. Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft / Handbooks of linguistics and communication science (vol. 1 978-3-11-018043-5 y vol. 2: 978-3-11-020733-0), 1.353 pp.